Λειτουργία περιφερειακών ιατρείων Πάρου τον Ιούλιο 2018

KY_PAROU.jpg

Από το Κ.Υ. Πάρου δημοσιοποιήθηκε το πρόγραμμα λειτουργίας των περιφερειακών ιατρείων για το Ιούλιο 2018.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 8:30 - 14:00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

2-7-2018 ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΥ ΑΝΝΑ

3-7-2018 ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ

4-7-2018 ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΥ ΑΝΝΑ

9-7-2018 ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ

11-7-2018 ΣΙΑΙΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

12-7-2018 ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ

16-7-2018 ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΥ ΑΝΝΑ

17-7-2018 ΜΑΝΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΤΙΝΟΣ

18-7-2018 ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ

19-7-2018 ΤΣΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

24-7-2018 ΚΡΑΒΑΡΙΤΗ ΕΦΗ

25-7-2018 ΚΡΑΒΑΡΙΤΗ ΕΦΗ

27-7-2018 ΚΡΑΒΑΡΙΤΗ ΕΦΗ

30-7-2018 ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ

31-7-2018 ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ

4-7-2018 ΜΑΝΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΤΙΝΟΣ

4-7-2018 08:30 ΕΩΣ 11:00 ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΩΡΑ 11:30-14:00 ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΣΙΑΙΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

10-7-2018 ΚΡΑΒΑΡΙΤΗ ΕΦΗ

11-7-2018 08:30 ΕΩΣ 11:00 ΚΩΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΩΡΑ 11:30-14:00 ΛΕΥΚΕΣ ΤΣΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

12-7-2018 ΜΑΝΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΤΙΝΟΣ

13-7-2018 ΚΡΑΒΑΡΙΤΗ ΕΦΗ

17-7-2018 ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

18-7-2018 ΤΣΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

18-7-2018 08:30 ΕΩΣ 11:00 ΚΩΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΩΡΑ 11:30-14:00 ΛΕΥΚΕΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

19-7-2018 ΚΡΑΒΑΡΙΤΗ ΕΦΗ

20-7-2018 ΤΣΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

23-7-2018 ΤΣΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

24-7-2018 ΜΑΝΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΤΙΝΟΣ

25-7-2018 ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ

25-7-2018 08:30 ΕΩΣ 11:00 ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΩΡΑ 11:30-14:00 ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΥ ΑΝΝΑ

26-7-2018 ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ

2-7-2018 ΣΙΑΙΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

12-7-2018 ΣΙΑΙΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

19-7-2018 ΣΙΑΙΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

25-7-2018 ΣΙΑΙΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ