Δράση του 1ου νηπιαγωγείου Παροικιάς

Ολοκληρώθηκε στις αρχές Ιουνίου, το πρόγραμμα eTwinning, Postcards from Europe: Let’s create a living map, που  πραγματοποιήθηκε από το 1ο νηπιαγωγείο Παροικίας και 11 ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Πολωνία, Ουκρανία, Δανία, Αγγλία, Γερμανία, Λιθουανία και Αλβανία).

Σκοπός του προγράμματος ήταν: η δημιουργία ενός ζωντανού ευρωπαϊκού χάρτη με την ανταλλαγή postcards, η ανάπτυξη της δημιουργικότητας, η εμπλοκή σε συνεργατικές δραστηριότητες και η χρήση εργαλείων web02 από το περιβάλλον κοινωνικής δικτύωσης eTwinning.

Οι postcards περιλάμβαναν διάφορα θέματα όπως: 1) Ποιοι είμαστε 2) Ποια είναι η χώρα μας 3) Ποιο είναι το εθνικό μας φαγητό 4) Ποιες είναι οι παραδόσεις μας. Οι μαθητές μοιράστηκαν μέσα από την πλατφόρμα του eTwinning, πληροφορίες για την χώρα τους, την πόλη τους, το σχολείο τους, τα ενδιαφέροντά τους, τις πιο σημαντικές γιορτές, χρησιμοποιώντας βίντεο, περιγραφές, φωτογραφίες, εικαστικά δρώμενα και συνεργατικές δράσεις.
 
Κάθε σχολείο παρουσίασε την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της χώρας του, σε μια προσπάθεια να προσεγγίσουμε την κουλτούρα των Ευρωπαϊκών χωρών, να συνειδητοποιήσουμε τη μοναδικότητα μας, την ανάγκη να αποδεχτούμε ανθρώπους με διαφορετικές γλωσσικές και πολιτιστικές καταβολές και να οικοδομήσουμε δεσμούς φιλίας και επικοινωνίας με τους γείτονές μας.

Υπεύθυνη νηπιαγωγός για το 1ο νηπιαγωγείο Παροικίας ήταν η κ. Δήμητρα Παπασωτήρη.