Συνεδρίαση ΔΕΥΑΠ στις 8/6/2018

Συνεδριάζει την Παρασκευή 8/6 η ΔΕΥΑΠ στο γραφείο της στις 11 το πρωί, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο: Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για τον «Καθαρισμό δικτύου αποχέτευσης και λοιπές εργασίες αποχετευτικού δικτύου Ν. Πάρου».

Θέμα 2ο: Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών ύδρευσης αποχέτευσης».

Θέμα 3ο: Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού  για την «Προμήθεια σωλήνων ύδρευσης αποχέτευσης».

Θέμα 4ο: Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού αυτοματισμού και τηλεμετρίας για τη διασύνδεση των Α/Σ λυμάτων Νάουσας στο σύστημα τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού της Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου».

Θέμα 5ο: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Πάρου για την πράξη «Σύνδεση δικτύου ύδρευσης Αγ. Υπακοής με το δίκτυο αφαλάτωσης και ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης υδατικού ισοζυγίου και ελέγχου ποιότητας σε ζώνες του υφιστάμενου δικτύου μεταφοράς και διανομής του πόσιμου νερού του Δήμου Πάρου».

Θέμα 6ο: Λήψη απόφασης σχετικά με την κατάθεση φακέλου χρηματοδότησης για την ψηφιοποίηση των δικτύων της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Θέμα 7ο: Παράταση καταβολής μισθώματος κτιριακών εγκαταστάσεων Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Θέμα 8ο: Ορθή επανάληψη απόφασης 32/2018 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Θέμα 9ο: Λήψη απόφασης σχετικά με παράνομες συνδέσεις.