Νέα απεργία στην COSCO από σήμερα | Του ΛΑϊκΟΥ

Laikos.jpg

Για αυτά που θα διαβάσετε παρακάτω και που πρέπει να αλλάξουν αγωνίζονται οι εργαζόμενοι στις προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων στο Ικόνιο (COSCO).

Συνεχίζουν τον αγώνα τους για την υπογραφή ικανοποιητικής ΣΣΕ, για μόνιμη σταθερή δουλειά με πλήρη εργασιακά δικαιώματα, για την ένταξή τους στα ΒΑΕ και για τη λήψη μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς.

Τι ισχύει σήμερα;

1) Η «Cosco» δεν αναγνωρίζει συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Οι εργαζόμενοι στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων του Ικονίου, υπογράφουν ατομικές συμβάσεις εργασίας…

2) Οι μέρες εργασίας του εργαζόμενου δεν ξεπερνούν τις 12 το μήνα Δεν μιλάμε, δηλαδή, για εργαζόμενους, αλλά «ημιαπασχολούμενους»…

3) Ο καθαρός μισθός των εργαζομένων δεν ξεπερνά τα 660 ευρώ το μήνα…

4) Οι ώρες εργασίας ημερησίως μπορεί να ξεπεράσουν και τις 15…

5) Σύμφωνα με τη σύμβαση «ο εργοδότης δικαιούται να μεταθέτει ή αποσπά τον εργαζόμενο, από εργασία σε εργασία, από βάρδια σε βάρδια, από τμήμα σε τμήμα, από μηχάνημα σε μηχάνημα, από εκμετάλλευση σε εκμετάλλευση κτλ».

6) Σύμφωνα με τη σύμβαση στην «Cosco» η αμοιβή νυχτερινής εργασίας, η αμοιβή Κυριακών, η αργιών, η αμοιβή για εκτός έδρας εργασία κλπ. ΔΕΝ πληρώνονται! Στη σύμβαση, για τις συμφωνημένες αποδοχές των 660 ευρώ το μήνα αναφέρεται συγκεκριμένα ότι: «Περιλαμβάνονται σε αυτές η αμοιβή για οποιασδήποτε φύσης επιδόματα, καθώς και για κάθε πρόσθετη πέραν της νομίμου εργασίας που τυχόν ήθελε παρασχεθεί (αμοιβή νυχτερινής εργασίας, αμοιβή Κυριακών, αργιών, αμοιβή για εκτός έδρας εργασία κ.λπ.)». Εν ολίγοις, λαμβάνοντας το συμφωνημένο ποσό, ο εργαζόμενος, όσο κι αν δουλέψει, ό,τι δουλειά κι αν κάνει, «θα θεωρεί – όπως αναφέρει η σύμβαση – εξοφλημένη πάση αξίωσή του»!!

7) Στην «Cosco» οι υπερωρίες, επίσης, δεν πληρώνονται. Ιδού με πιο θαυμάσιο σκεπτικό: «(…) η υπέρβαση του ημερήσιου ωραρίου απασχόλησης», αναφέρεται στη σύμβαση, «…θα λογίζεται οικειοθελής παραμονή στο χώρο εργασίας»!

Γι’ αυτό όσα συμβαίνουν και όσα θα συμβούν στην COSCO, δεν μπορούν να αφήνουν κανέναν μας αδιάφορο, όχι μόνο από αυτονόητη αλληλεγγύη, αλλά κι επειδή αφορούν την καρδιά της προάσπισης του βασικότερου όπλου που διαθέτουν οι εργαζόμενοι απέναντι στη συντριπτική ισχύ των αφεντικών, της απεργίας.

Ο ΛΑϊκΟΣ