Κοινωνικό φροντιστήριο για τους μαθητές της Γ' λυκείου στην Πάρο

Το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Δήμου Πάρου ενημερώνει ότι στα πλαίσια του Κοινωνικού Φροντιστηρίου πρόκειται να παρασχεθεί δωρεάν πρόσθετη ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ διδακτική στήριξη από εθελοντή εκπαιδευτικό σε μαθητές των σχολικών μονάδων του Δήμου Πάρου, των οποίων οι οικογένειες αντιμετωπίζουν οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες.

Η καλοκαιρινή διδακτική στήριξη αφορά προετοιμασία της Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ στα εξής μαθήματα: «Ανάπτυξη Εφαρμογών» και «Αρχές οικονομικής θεωρίας»

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν για περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής να επικοινωνούν με την κοινωνική λειτουργό, στο 22840 24110 έως τις 15/6/2018.