Συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής δήμου Πάρου στις 11/6/2018

Τη Δευτέρα 11/6/2018 στις 12:30 μ.μ. συνεδριάζει στο δημοτικό κατάστημα Παροικιάς, η οικονομική επιτροπή δήμου Πάρου, για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:
 
Θέμα 1ο Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2018
 
Θέμα 2ο Καθορισμός όρων της δημόσιας, πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου στη Δημοτική Κοινότητα Αγκαιριάς του Δήμου Πάρου για εγκατάσταση ΑΤΜ.
 
Θέμα 3ο Έγκριση πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή των μεταφορικών μέσων του Δήμου Πάρου».
 
Θέμα 4ο΄Εγκριση καταβολής αποζημίωσης μηνός Μαΐου 2018 στον Τσούπρο Δαυίδ-Χαρίλαο του Νικολάου με διακριτικό τίτλο  «AL ME DA XYL- Δασοτεχνικά και έργα πρασίνου» για την εργασία: «Παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση και κλαδονομή δημοτικών πάρκων του Δήμου Πάρου».