Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου στις 11/6/2018

Τη Δευτέρα 11/6/2018 στο κτίριο του ΚΕΠ θα συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο Αντιπάρου στις 7 το απόγευμα, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση ισολογισμού και απολογισμού οικονομικού έτους 2012
2. Έγκριση ισολογισμού και απολογισμού οικονομικού έτους 2013.