Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου Πάρου στις 12/6/2018

Το δημοτικό συμβούλιο Πάρου θα συνεδριάσει την Τρίτη 12/6/2018 στις 7 το απόγευμα στην αίθουσά του, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Αποδοχή παραίτησης και εκλογή Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου.