Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Πάρου, στις 12/6/2018

Την Τρίτη 12/6/2018 συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Πάρου στις 8 το βράδυ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο:
3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2018 Δήμου Πάρου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Χριστόφορος.

ΘΕΜΑ 2ο:
Ψήφιση μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής 2019 – 2021 του Δήμου Πάρου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Χριστόφορος.

ΘΕΜΑ 3ο:
Μερική διαγραφή βεβαιωμένων δόσεων λόγω αυτοδίκαιης λύσης μισθωτηρίων συμβολαίων αιγιαλού και παραλίας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Χριστόφορος.

ΘΕΜΑ 4ο:
Γνωμοδότηση για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά «Τροποποίηση της ΑΠ 177360/18-12-2014 Α.Ε.Π.Ο., του έργου Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 218,5 MW (95A/Γ) και των συνοδών έργων.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 5ο:
 Αίτηση επανεξέτασης της γνωμοδότησης του Δημοτικού Συμβουλίου επί του θέματος Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) περιοχής ιδιοκτησίας ΕΚΤΕΡ ΑΕ στη ΔΚ Νάουσας Πάρου.
Εισηγητής: Προϊστάμενος Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Υπηρεσία Δόμησης & Περιβάλλοντος κ. Ιωάννης Ραγκούσης.

ΘΕΜΑ 6ο:
Εξέταση αιτήματος Αρκουλή Ηλία για οικονομική αποζημίωση λόγω ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης.
Εισηγητής: Νομικός Σύμβουλος Δήμου Πάρου κ. Κων/νος Φιφλής.

ΘΕΜΑ 7ο:
Πρόσληψη ναυαγοσωστών για τη ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου κατά το έτος 2018.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 8ο:
Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της παραλιακής οδού Γιάννη Πάριου στον Οικισμό της Παροικίας της Δημοτικής Κοινότητας Πάρου.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 9ο:
Επέκταση της εφαρμογής του μέτρου της ελεγχόμενης στάθμευσης στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην πλατεία Αγίου Νικολάου, επί της οδού Φραγκίσκου Βελέντζα, απέναντι από το Κέντρο Υγείας, στον οικισμό της Παροικίας, της Δημοτικής Κοινότητας Πάρου.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 10ο:
Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΔΕΥΑΠ & του Δήμου Πάρου για την πράξη «Σύνδεση δικτύου ύδρευσης Αγ. Υπακοής με το δίκτυο αφαλάτωσης και ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης υδατικού ισοζυγίου και ελέγχου ποιότητας σε ζώνες του υφιστάμενου δικτύου μεταφοράς και διανομής του πόσιμου νερού του Δήμου Πάρου».
Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΕΥΑΠ κ. Γεώργιος Πούλιος.

ΘΕΜΑ 11ο:
Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΔΕΥΑΠ & του Δήμου Πάρου για την πράξη «Έργα εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του ΒΙΟΚΑ Παροικίας Πάρου με σκοπό την Τριτοβάθμια Επεξεργασία Λυμάτων και την αξιοποίηση τους για άρδευση χωρίς περιορισμούς».
Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΕΥΑΠ κ. Γεώργιος Πούλιος.

ΘΕΜΑ 12ο:
Έγκριση μελέτης και δημοπράτηση του έργου «Κατασκευή γηπέδου πετοσφαίρισης & καλαθοσφαίρισης στον Κώστο Πάρου».
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 13ο:
Υποβολή προς έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευές – Συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 14ο:
Λήψη απόφασης έγκρισης του από 15/05/2018 πρακτικού No II (Αποσφράγιση και έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης), της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου των Νομικών Προσώπων του Δήμου Πάρου».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 15ο:
Λήψη απόφασης αποδοχής προσφοράς και εξουσιοδότησης υπογραφής σχετικών συμβάσεων συνεργασίας με τράπεζα Πειραιώς για υπηρεσίες ηλεκτρονικών εισπράξεων του Δήμου Πάρου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Χριστόφορος.

ΘΕΜΑ 16ο:
Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος στο Ταμείο παρακαταθηκών & Δανείων για απαλλαγή του Δήμου Πάρου από την προμήθεια των κατανομών του ΥΠΕΣ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Χριστόφορος.

ΘΕΜΑ 17ο:
Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 171/2017 απόφασης Δ/Σ  για τον καθορισμό τελών ύδρευσης και ηλεκτροφωτισμού στο Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Νάουσας Πάρου.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 18ο:
Έγκριση μελέτης με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών συγκοινωνιακού έργου – δημοτική αστική συγκοινωνία στη Δημοτική Κοινότητα Πάρου» και λήψη απόφασης για τη διενέργεια της παροχής υπηρεσιών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 19ο:
Έκτακτη ενίσχυση του προϋπολογισμού της ΚΔΕΠΑΠ κατά 12.000,00€ προκειμένου να πραγματοποιηθεί το διεθνές φεστιβάλ κινηματογράφου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Χριστόφορος.

ΘΕΜΑ 20ο:
Έγκριση ή μη απομάκρυνσης κυκλικού παρτεριού από το λιμάνι της Νάουσας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 21ο:
Λήψη απόφασης για την προκήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για εξεύρεση και μίσθωση ακινήτου για χώρο στάθμευσης στην Δημοτική Κοινότητα Πάρου και ορισμός επιτροπής καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.

ΘΕΜΑ 22ο:
Λήψη απόφασης για την προκήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για εξεύρεση και μίσθωση ακινήτου στη Δ.Κ. Πάρου, προς χρήση αποθήκης για τις ανάγκες υπηρεσίας ηλεκτροφωτισμού.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.

ΘΕΜΑ 23ο:
Έγκριση συνδιοργάνωσης του Δήμου Πάρου με την Ε.Σ.Κ. Κυκλάδων της διεξαγωγής του Final Four Παμπαίδων στη Πάρο στις 16 & 17 Ιουνίου 2018 και έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης & διάθεσης της πίστωσης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.

ΘΕΜΑ 24ο:
Διοργάνωση ταξιδιών γνωριμίας (press trip).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Χριστόφορος.

ΘΕΜΑ 25ο:
Επιχορηγήσεις Συλλόγων.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.