Συνεδρίαση ΣΕΟΤΑΠΑ στις 11/7/2018

Ο Σ.Ε.ΟΤΑ.Π.Α. (Σωματείο Εργαζομένων ΟΤΑ Πάρου Αντιπάρου) συνεδριάζει την Τετάρτη 11/7/2018 στις 13.30 στο γραφείο του ΔΣ που βρίσκεται στον 1ο όροφο του δημαρχείου με τα παρακάτω θέματα: 

1. Συζήτηση - απόφαση αιτήματος συναδέλφου για διαγραφή από το σύλλογο. 
2. Ενημέρωση από τον ταμία για πληρωμή εισφορών. 
3. Συζήτηση – απόφαση για συμμετοχή του συλλόγου στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για το αγροκήπιο. 
4. Υλοποίηση απόφασης για αρωγή στην Ομάδα Διάσωσης. 
5. Αγορά εκτυπωτή για τις ανάγκες του συλλόγου. 
6. Συνέχεια του θέματος για την έλλειψη συντήρησης του αυτοκινήτου της δημοτικής αστυνομίας.