Συνεδρίαση ΔΕΥΑΠ στις 13/7/2018

Την Παρασκευή 13/7/2018 στις 11 το πρωί συνεδριάζει η ΔΕΥΑΠ στην αίθουσα συνεδριάσεών της, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο: Έγκριση πρακτικού διαδικασίας διαπραγμάτευσης για τον «Καθαρισμό δικτύου αποχέτευσης και λοιπές εργασίες αποχετευτικού δικτύου Ν. Πάρου».

Θέμα 2ο: Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού αυτοματισμού και τηλεμετρίας για τη διασύνδεση των Α/Σ λυμάτων Νάουσας στο σύστημα τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού της Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου».

Θέμα 3ο: Λήψη απόφασης για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των γραφείων της Δ.Ε.Υ.Α.Π., καθορισμός όρων δημοπρασίας και ορισμός επιτροπής εκτίμησης ακινήτου. 

Θέμα 4ο: Λήψη απόφασης σχετικά με τη μίσθωση γεώτρησης ιδιοκτησίας κ.κ. Δραγάτη-Τσαντάνη Κυριακής και Δραγάτη-Σπανού Παρασκευής.

Θέμα 5ο: Εξέταση αίτησης κ. Κεφάλα Νικολάου.

Θέμα 6ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

Θέμα 7ο: Αιτήσεις συνδρομητών.