Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου Πάρου στις 19/7/2018

Την Πέμπτη 19/7/2018 συνεδριάζει στις 7 το απόγευμα το δημοτικό συμβούλιο Πάρου στην αίθουσα συνεδριάσεών του για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Παρουσίαση πρότασης συλλόγων για δημιουργία βιωματικού πάρκου στο Αγροκήπιο Παροικίας της Δ/Κ Πάρου.
Εισηγητής: πρόεδρος της Ομοσπονδίας Παριανών Συλλόγων (ΟΠΑΣ) κ. Αντώνιος Πατέλης.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου Πάρου.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 3ο: Αντικατάσταση παραιτηθέντος Δημοτικού Συμβούλου στα ΔΣ Νομικών Προσώπων και λοιπών Συμβουλίων – Επιτροπών του Δήμου Πάρου.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 4ο: Λήψη απόφασης για διάθεση πίστωσης ποσού 400.000,00€ από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για συντήρηση αθλητικών χώρων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.

ΘΕΜΑ 5ο: Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 42/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την κάλυψη δαπανών μετακίνησης και διαμονής του Κλιμακίου Πάρου της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας ΕΠΑΨΥ για το έτος 2018.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Θεοδώρα  Σαρρή – Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 6ο: Επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πάρου για συντήρηση - επισκευή σχολικών κτιρίων και διάθεση της πίστωσης.
Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Π/Θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης  κ. Χαράλαμπος Μαλινδρέτος.

ΘΕΜΑ 7ο: Επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πάρου για συντήρηση - επισκευή σχολικών κτιρίων και διάθεση της πίστωσης.
Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Π/Θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης  κ. Χαράλαμπος Μαλινδρέτος.

ΘΕΜΑ 8ο: Λήψη απόφασης επί αιτήματος του ΜΕΑΣ Υρία Λευκών για διαμόρφωση μόνιμης εξέδρας για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Θεοδώρα  Σαρρή – Παπακυρίλλου.