Δημοτικές εκλογές Μαΐου 2019 | Τι έδρες θα λάμβαναν στην Πάρο οι συνδυασμοί με την απλή αναλογική

PRWTO_THEMA_1.jpg

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο «Κλεισθένης 1» για τη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το οποίο αποτελείται από 379 σελίδες.

Το νομοσχέδιο προβλέπει την εφαρμογή της απλής αναλογικής στις προσεχείς εκλογές στους δήμους και στις περιφέρειες, τη διεξαγωγή τοπικών δημοψηφισμάτων, καθώς και αλλαγές που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία των δήμων. Από την πλευρά της η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας και η ΚΕΔΕ έχουν εκφράσει την κατηγορηματική τους αντίθεση με τις επικείμενες αλλαγές διαμηνύοντας ότι, «η αυτοδιοίκηση θα αγωνιστεί για να μην διαλυθούν οι δήμοι, το κράτος και οι ζωές μας».

Οι αλλαγές

Οι κυριότερες αλλαγές είναι οι παρακάτω:

1. Κεντρική επιλογή του παρόντος σχεδίου νόμου είναι η καθιέρωση του εκλογικού συστήματος της απλής αναλογικής. Στην αιτιολογική έκθεση σημειώνεται ότι η αναλογική συγκρότηση των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων αναμένεται να λειτουργήσει: «παιδευτικά για το σύνολο των παρατάξεων που θα μετέχουν σε αυτά, καταργώντας στην ουσία την έννοια των συμπολιτευόμενων και των αντιπολιτευόμενων συμβούλων».

2. Το σύνολο των εδρών του δημοτικού και περιφερειακού συμβουλίου κατανέμεται στους συνδυασμούς που έλαβαν μέρος στις εκλογές, ανάλογα με τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν στον α’ γύρο. Αν κανένας συνδυασμός δεν συγκεντρώσει ποσοστό 50% συν 1, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή (β' γύρος), ανάμεσα μόνο στους υποψήφιους δημάρχους των δύο συνδυασμών που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους.

3. Οι δήμοι της χώρας θα διακρίνονται: α) δήμους μητροπολιτικών κέντρων, β) μεγάλους ηπειρωτικούς δήμους και πρωτεύουσες νομών, γ) μεσαίους ηπειρωτικούς δήμους, δ) μικρούς ηπειρωτικούς και μικρούς ορεινούς Δήμους, ε) μεγάλους και μεσαίους νησιωτικούς δήμους και στ) μικρούς νησιωτικούς δήμους.

4. Αποσυνδέεται ο χρόνος διεξαγωγής των αυτοδιοικητικών εκλογών από τις ευρωεκλογές και, ως εκ τούτου, επανέρχεται το προϊσχύον καθεστώς της τετραετούς θητείας των αυτοδιοικητικών αρχών και της διενέργειας των εκλογών κάθε 4ο χρόνο.

5. Θεσμοθετείται και ρυθμίζεται πλήρως το δημοψήφισμα, τόσο σε δημοτικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.

6. Καθορίζεται ο χρόνος των εκλογών (Μάιος 2019).

7. Η εγκατάσταση των νέων αρχών θα γίνεται την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από τη διεξαγωγή των εκλογών και η θητεία τους λήγει την 31η Δεκεμβρίου του τέταρτου έτους.

8. Ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας με δυνατότητα προσαύξησης έως και 30%, αντί του 10% που προέβλεπε το αρχικό κείμενο που είχε δοθεί προς διαβούλευση.

9. Η εκλογή στα ανωτέρω αξιώματα γίνεται τη δεύτερη Κυριακή του μηνός Οκτωβρίου, κάθε τέταρτο έτος. Σε περίπτωση που δεν έχει αναδειχθεί επιτυχών συνδυασμός, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή, στα ίδια εκλογικά τμήματα, με τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές, τους ίδιους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και τους ίδιους εφόρους αντιπροσώπων (β’ γύρος). Με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων, η προεκλογική περίοδος αρχίζει δύο μήνες πριν την ημερομηνία των εκλογών.

Άλλες αλλαγές

Στο Β’ μέρος του νομοσχεδίου επιχειρείται η ενίσχυση των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φ.Ο.Δ.Σ.Α.) με τη θέσπιση νέων κανόνων λειτουργίας σε πλήρη εναρμόνιση με το κοινοτικό και συνταγματικό περιβαλλοντικό κεκτημένο και στοχεύοντας στην πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων, στη μείωση της παραγωγής και σε μία, εν γένει, περιβαλλοντικά ενδεδειγμένη διαχείριση που θα καλύπτει το σύνολο της χώρας και θα συμβάλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και στην προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.

Στο Γ’ μέρος οι ρυθμίσεις αφορούν την απονομή της ιθαγένειας και την πολιτογράφηση, ενώ στο Δ’ μέρος θεσπίζονται λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του υπουργείου Εσωτερικών.

Αντίδραση ΚΕΔΕ

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γ. Πατούλης σε δήλωσή του για το σχέδιο νόμου υποστήριξε:

«Την ιστορική αυτή στιγμή η αυτοδιοίκηση οφείλει να είναι ενωμένη και αποφασισμένη. Λάβαμε το τελικό κείμενο του προγράμματος «Κλεισθένης» το οποίο και μελετάμε προκειμένου να διατυπώσουμε τη τελική θέση μας με βάση το περιεχόμενό του. Δυστυχώς από τις πρώτες κιόλας ενδείξεις φαίνεται ότι στο τελικό κείμενο του νομοσχεδίου δεν έχουν επέλθει σοβαρές τροποποιήσεις. Ενωμένη η αυτοδιοίκηση θα αγωνιστεί για να μην διαλυθούν οι δήμοι, το κράτος οι ζωές μας».

Πάρος – Αντίπαρος

Η Πάρος ανήκει στην κατηγορία: «Μεγάλοι και μεσαίοι νησιωτικοί Δήμοι». Στην κατηγορία αυτή υπάγονται όλοι οι νησιωτικοί δήμοι με πληθυσμό άνω των 3.500 κατοίκων, με βάση τα στοιχεία μόνιμου πληθυσμού της τελευταίας απογραφής της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Η Αντίπαρος ανήκει στην κατηγορία: «Μικροί νησιωτικοί δήμοι». Στην κατηγορία αυτή υπάγονται όλοι οι νησιωτικοί δήμοι, με πληθυσμό έως 3.500 κατοίκους, βάσει της τελευταίας απογραφής.

Οι κατηγορίες λαμβάνονται υπ’ όψη ιδίως για τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων των δήμων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, για την κατάρτιση των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των ΟΤΑ α’ βαθμού, για την κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ), καθώς και για την κατανομή και αξιοποίηση των πάσης φύσεως προγραμμάτων χρηματοδότησης των δήμων από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους.

Τέλος, με βάση τα εκλογικά αποτελέσματα του 2014 οι παρατάξεις σε Πάρο και Αντίπαρο με τον νέο νόμο θα λάμβαναν τις εξής έδρες: Στην Πάρο ο συνδυασμός του κ. Κωβαίου 12 έδρες, ο συνδυασμός του κ. Βλαχογιάννη 7 έδρες, η ΚΕΠ-ΟΣΑ 5 έδρες και η Λαϊκή Συσπείρωση 3 έδρες. Στην Αντίπαρο ο συνδυασμός του κ. Αναστ. Φαρούπου θα λάμβανε 7 έδρες και ο συνδυασμός του κ. Λεβεντάκη 6 έδρες.

Διακυβέρνηση δήμων

Τον δήμαρχο επικουρούν οι αντιδήμαρχοι. Αντιδήμαρχος δεν μπορεί να οριστεί σύμβουλος που ανήκει σε διαφορετική δημοτική παράταξη από αυτή του δημάρχου, εάν ο ορισμός δεν εγκριθεί από την πλειοψηφία των συμβούλων της παράταξης στην οποία ανήκει ο σύμβουλος αυτός.

Στην Πάρο με τον νέο νόμο μπορούν να οριστούν τέσσερις αντιδήμαρχοι, ενώ στην Αντίπαρο δύο αντιδήμαρχοι. Ακόμα, η θητεία των αντιδημάρχων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο ετών. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, οι αντιδήμαρχοι δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Επίσης, το προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου εκλέγεται για διετή θητεία το πρώτο και το τρίτο έτος της δημοτικής περιόδου. Το προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου συγκροτείται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τον γραμματέα. Ο πρόεδρος προέρχεται από την παράταξη του εκλεγέντος δημάρχου. Ο αντιπρόεδρος προέρχεται από την παράταξη που αναδείχθηκε δεύτερη και ο γραμματέας προέρχεται από την τρίτη σε εκλογική δύναμη παράταξη.

Οι παρατάξεις

Τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου ανήκουν σε δημοτικές παρατάξεις, ανάλογα με το συνδυασμό με τον οποίο έχουν εκλεγεί. Επικεφαλής της δημοτικής παράταξης είναι ο σύμβουλος που ήταν υποψήφιος δήμαρχος.

Μέλος του δημοτικού συμβουλίου που ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε από την παράταξη του, μπορεί να ενταχθεί σε άλλη, με γραπτή δήλωση που υποβάλλεται στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου και υπογράφεται από τον ίδιο και τα δύο τρίτα τουλάχιστον των μελών της παράταξης στην οποία προσχωρεί, εφ’ όσον αυτή έχει τουλάχιστον 3 μέλη, ή από όλα τα μέλη της παράταξης στην οποία προσχωρεί, εφ’ όσον αυτή έχει λιγότερα από 3 μέλη. Υφιστάμενες παρατάξεις μπορούν να συνενωθούν σχηματίζοντας νέα παράταξη, με γραπτή δήλωση προς το προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου, την οποία υπογράφει το σύνολο των μελών των συνενούμενων παρατάξεων.

Επιτροπές

Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί, κατόπιν εισήγησης του προέδρου του, να συγκροτεί επιτροπές για την επεξεργασία και την εισήγηση ενώπιόν του θεμάτων της αρμοδιότητάς του.

Στις επιτροπές προεδρεύει δημοτικός σύμβουλος που ορίζεται με την απόφαση της συγκρότησης. Σε αυτές μετέχουν σύμβουλοι που προτείνονται από όλες τις δημοτικές παρατάξεις του δημοτικού συμβουλίου, υπάλληλοι της αρμόδιας διεύθυνσης του δήμου, καθώς και ιδιώτες εμπειρογνώμονες στα θέματα της επιτροπής και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων της περιοχής.

Κοινότητες

Πρόεδρος του συμβουλίου κοινότητας εκλέγεται από το σύνολο των μελών του οικείου συμβουλίου και για το σύνολο της δημοτικής περιόδου, ο επικεφαλής ενός από τους δύο πρώτους κατά σειρά εκλογής συνδυασμούς.

Στον πρόεδρο συμβουλίου κοινότητας χορηγούνται από το δήμο έξοδα κίνησης που ορίζονται με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων.  Ο πρόεδρος του συμβουλίου κοινότητας πέρα από τις αρμοδιότητες εκείνες που προβλέπονται από άλλες διατάξεις, ασκεί και τις εξής αρμοδιότητες: α) Εκπροσωπεί το συμβούλιο της κοινότητας, β) Ασκεί κάθε αρμοδιότητα που του ανατίθεται από τον δήμαρχο, γ) Εισηγείται στο συμβούλιο θέματα της αρμοδιότητάς του και εκτελεί τις αποφάσεις του συμβουλίου που λαμβάνονται, δ) Ενεργεί πληρωμές από την πάγια προκαταβολή, που συνιστάται κατά τις σχετικές διατάξεις και ε) Συμμετέχει στη διοίκηση κληροδοτήματος, με έδρα την κοινότητα στην οποία ασκεί τα καθήκοντα του.

Δημοψηφίσματα

Δημοτικό ή περιφερειακό δημοψήφισμα μπορεί να προκηρύσσεται για κάθε θέμα, εκτός από ζητήματα σχετικά με την εθνική ασφάλεια, την εξωτερική πολιτική, τη μεταναστευτική πολιτική, την ερμηνεία και εφαρμογή διεθνών συνθηκών, ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, την ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης και λατρείας ή τη θεσμική οργάνωση όλων των γνωστών θρησκειών.

Επίσης, δημοψήφισμα δεν προκηρύσσεται για θέματα δημοσιονομικής διαχείρισης του οικείου Ο.Τ.Α., επιβολής τελών, ανακαθορισμού του αριθμού και των ορίων των δήμων, των κοινοτήτων, των περιφερειών και των περιφερειακών ενοτήτων της χώρας.