Συνεδρίαση λιμενικού ταμείου Πάρου Αντιπάρου στις 6/7/2018

Την Παρασκευή 6/7/2018 στις 11 το πρωί συνεδριάζει το λιμενικό ταμείο Πάρου Αντιπάρου στο γραφείο του (πλ. Εκατονταπυλιανής), για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη απόφασης σε αίτημα σωματείου Ενοικιαζομένων ΙΧ Αυτοκινήτων και Δικύκλων Πάρου Αντιπάρου για ολιγόωρη παραμονή εντός Λιμένα

ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου Αντιπάρου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά 

ΘΕΜΑ 3ο: Εξουσιοδότηση της ταμία των ΝΠΔΔ βάση της απόφασης του Δημάρχου για τη μηνιαία καταχώρηση παρακράτησης φόρου στο taxinet καθώς και για την έκδοση φορολογικής ενημερότητας του ΝΠΔΔ.  
 
ΘΕΜΑ 4ο: Λήψη απόφασης σε αίτημα του συλλόγου Ιδιοκτητών Ταξί για είσοδο των οχημάτων τους εντός Λιμένα   

ΘΕΜΑ 5ο: Καθορισμός θέσεων ελλιμενισμού επικίνδυνων φορτίων κεντρικού Λιμένα Πάρου

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση για αίτημα ελλιμενισμού στο Πίσω Λιβάδι του Αγγελίδη Άγγελου

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση για αίτημα Δήμου Αντιπάρου για ελεγχόμενη στάθμευση στον εξομοιούμενο χώρο Λιμένα Αντιπάρου.

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση έγκριση 1ου Α.Π.Ε και 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «Επισκευή παραλιακού πεζοδρομίου κρηπιδώματος Αγ. Νικολάου Λιμένα Πάρου» 

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση σε αίτημα του Συλλόγου Γυναικών Πάρου για παραχώρηση χώρου εντός χερσαίας ζώνης Λιμένα.