Συνεδρίαση ΚΔΕΠΑΠ στις 30/7/2018

Τη Δευτέρα 30/7 στις μία το μεσημέρι συνεδριάζει η ΚΔΕΠΑΠ στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου Πάρου, για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
Θέμα 1ο: Πρόταση για προβολή δομών της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Θέμα 2ο: Έγκριση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. 

Θέμα 3ο: Έγκριση ανανέωσης ετήσιας σύμβασης υποστήριξης του συστήματος ΑΒΕΚΤ στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Πάρου «Γιάννης Γκίκας».

Θέμα 4ο: Συζήτηση επί του αιτήματος του κ. Καββαδά – Πυλόστομου.

Θέμα 5ο: Αντικατάσταση του κ. Α. Μαρινόπουλου από την Επιτροπή Διαχείρισης της Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων του ΕΠΑΛ.

Θέμα 6ο:  Καθορισμός θέσεων και προσόντων για προσλήψεις με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ με κάλυψη της δαπάνης από ιδίους πόρους.

Θέμα 7ο: Καθορισμός θέσεων και προσόντων για προσλήψεις με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ με αντίτιμο.

Θέμα 8ο: Έγκριση για Ανακοίνωση – Γνωστοποίηση κάλυψης των κενών θέσεων νηπίων και βρεφών στον Παιδικό Σταθμό Αρχιλόχου «Τα Δελφινάκια» και Βρεφονηπιακό Σταθμό Παροικίας «Τα Μελισσάκια».

Θέμα 9ο: Εισηγητική πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αποζημίωση του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.