Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου Πάρου στις 31/7/2018

Το δημοτικό συμβούλιο Πάρου συνεδριάζει την Τρίτη 31/7/2018 στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεών του για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Τέταρτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2018.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 2ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2018 του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Π.Α.
Εισηγητής: Πρόεδρος ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Π.Α. κ. Ιωάννης Πετρόπουλος.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων & δαπανών Β’ τριμήνου οικ. έτους 2018 του ΝΠΔΔ ΚΠΠΑ Δήμου Πάρου.
Εισηγητής: Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Π.Α. Μικές Λεοντής.

ΘΕΜΑ 4ο: Εξέταση αιτήματος του Ενοριακού Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής .
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 5ο: Αποδοχή ή μη πρακτικού συνεδρίασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών διαφορών.
Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής κ. Χαράλαμπος Μαλινδρέτος.

ΘΕΜΑ 6ο: Διαγραφή αναλογούντος τέλους και προστίμου για αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου/πεζοδρομίου από βεβαιωτικούς καταλόγους.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.

ΘΕΜΑ 7ο: Αποδοχή χρηματοδότησης του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» για την πράξη «Μελέτες ωρίμανσης μονάδας κομποστοποίησης Δήμου Πάρου και μελέτες ωρίμανσης του έργου ΧΥΤΑ Πάρου».
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 8ο: Αποδοχή επιχορήγησης για την συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων από τους ΚΑΠ του ΥΠ.ΕΣ.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 9ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης που αφορά τροποποίηση της 178/2003 κανονιστικής απόφασης του Δ.Σ Δήμου Πάρου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.

ΘΕΜΑ 10ο: Αποδοχή και έγκριση μελέτης για ανάθεση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικού Οδικού Δικτύου».
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 11ο: Καθορισμός ειδικοτήτων για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, βάσει της 68/2018 απόφασης του Δ.Σ. και της υπ’ αρίθμ. ΔΙΠΑΑΔ.Φ.ΕΓΚΡ./167/18433/4-6-2018 απόφασης της επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της 33/2006 ΠΥΣ.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 12ο: Κατηγοριοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δημοτικού Σταδίου Παροικίας στη Δ.Κ. Πάρου του Δήμου Πάρου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος

ΘΕΜΑ 13ο: Κατηγοριοποίηση της αθλητικής εγκατάστασης του Γηπέδου ποδοσφαίρου στη Δ.Κ. Αρχιλόχου του Δήμου Πάρου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση αποφάσεων της Επιτροπής Τουρισμού και Ανάπτυξης.
Εισηγητής: Πρόεδρος Τουρισμού & Ανάπτυξης κ. Μικές Λεοντής.

ΘΕΜΑ 15ο: Καθορισμός νέου κοινόχρηστου χώρου για την παραχώρηση της χρήσης καθώς και του ανάλογου τέλους χρήσης στην περιοχή του Λογαρά της Δ.Κ. Μάρπησσας του Δήμου Πάρου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Προμήθεια θερμικού ρολού εισιτηρίων για την λειτουργία του αυτόματου συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης».
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Προμήθεια αργού υλικού 3Α για συντηρήσεις δρόμων Δήμου Πάρου».
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων Δήμου Πάρου».
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού πυροπροστασίας».
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Προμήθεια Ναυαγοσωστικού Υλικού».
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Προμήθεια υλικών για το πρόγραμμα γαλάζιων σημαιών».
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Παροχή υπηρεσιών για τη φιλοξενία Γερμανού δημοσιογράφου κ. Christoph Merten».
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 23ο: Λήψη απόφασης επί αιτήματος του μη κερδοσκοπικού σωματείου «Διαδρομές στη Μάρπησσα» για την παραχώρηση χώρου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.