Συνεδρίαση δημοτικής κοινότητας Παροικιάς στις 3/8/2018

Η δημοτική κοινότητα Πάρου συνεδριάζει στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου την Παρασκευή 3/8/2018 στις 10 το πρωί, για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Αίτηση κατοίκων της περιοχής Καλάμι για τοποθέτηση φωτιστικού σώματος.
Θέμα 2ο: Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας παράτασης χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων.