Σημαντική ανακοίνωση της ΕΑΣ Πάρου προς τους αμπελουργούς

Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία οι οινοποιητικές επιχειρήσεις για να παραλάβουν σταφύλια από τους αμπελουργούς πρέπει οι αμπελουργοί πριν τη συγκομιδή των σταφυλιών, να έχουν υποβάλει στις επιχειρήσεις, όλα τα αλφαριθμητικά και χαρτογραφικά στοιχεία των αμπελοτεμαχίων από τα οποία πρόκειται να παραδώσουν σταφύλια (επικαιροποιημένη καρτέλα αμπελοκαλλιέργειας αντίγραφο της οποίας μπορεί να προμηθευτεί ο αμπελουργός από τη Διεύθυνση Γεωργίας) από τα οποία θα διαπιστώνεται η επιλεξιμότητα της πρώτης ύλης και ιδιαίτερα η ύπαρξη δικαιώματος φύτευσης ή αναφύτευσης. 

Τα στοιχεία αυτά, θα πρέπει να συμφωνούν με τα στοιχεία που δηλώνονται στη δήλωση συγκομιδής των αμπελουργών, και με τα στοιχεία του αμπελουργικού μητρώου. 

Πρέπει λοιπόν όσοι έχουν σκοπό να παραδώσουν σταφύλια να δηλώσουν στο συνεταιρισμό την πρόθεσή τους άμεσα για να ετοιμαστούν οι καταστάσεις παραλαβής.

Όσοι δεν έχουν δηλωθεί από πριν δεν θα μπορέσουν να παραδώσουν σταφύλια. 

Οι αμπελουργοί μπορούν να απευθύνονται για διευκρινήσεις στα τηλέφωνα του συνεταιρισμού: 2284022235-22179-22182. 

Επίσης παρακαλούνται οι αμπελουργοί να είναι σε επαγρύπνηση ώστε να ενημερωθούν έγκαιρα για το πρόγραμμα του τρύγου αναμένεται πρώιμος) που θα ανακοινώσει ο συνεταιρισμός.  

ΑΡΓΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ