Ποιο ποσό αφήνουν οι επισκέπτες των νησιών μας στις τοπικές οικονομίες;

Σύμφωνα με επικαιροποιημένη μελέτη -με βάση τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος και του Ινστιτούτου ΣΕΤΕ- πιο κερδισμένη Περιφέρεια σε ό,τι αφορά τη μέση δαπάνη των τουριστών σε νησί, αναδεικνύεται η Περιφέρεια Κρήτης, όπου το μέσο ποσό που δαπανά κάθε τουρίστας ανέρχεται σε 678 ευρώ, ξεπερνώντας ακόμη και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου όπου το αντίστοιχο νούμερο διαμορφώνεται στα 626 ευρώ.

Σε απόλυτα νούμερα όμως, στην πρώτη θέση στις εισπράξεις βρίσκεται το Ν. Αιγαίο, αφού με ποσό ύψους 3,65 δισ. ευρώ και ακολουθεί η Κρήτη με 3,26 δισ. Ευρώ.

Από την ανάλυση των βασικών δεικτών: δαπάνη ανά επίσκεψη, δαπάνη ανά διανυκτέρευση και μέση διάρκεια παραμονής, προκύπτει ότι οι Περιφέρειες που κατά κύριο λόγω δέχονται τουρισμό «Ήλιος και Θάλασσα», δηλαδή το Νότιο Αιγαίο, η Κρήτη και τα Ιόνια νησιά, έχουν τις υψηλότερες τιμές και στους τρεις δείκτες και συγκεκριμένα:

- Στις τρεις Περιφέρειες, ο δείκτης δαπάνης ανά επίσκεψη κυμάνθηκε υψηλότερα σε σχέση με το μέσο όρο 458 ευρώ της Ελλάδας.

- Η δαπάνη ανά επίσκεψη παρουσίασε αύξηση σε σχέση με το 2016 μόνο στο Νότιο Αιγαίο.

- Στις Περιφέρειες που συνορεύουν με τις Βαλκανικές χώρες παρατηρούνται οι χαμηλότερες ή από τις χαμηλότερες τιμές και στους τρεις δείκτες παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με το 2016.

- Η Περιφέρεια Αττικής ενώ έχει χαμηλή δαπάνη ανά επίσκεψη σε σχέση με το μέσο όρο, έχει υψηλή δαπάνη ανά διανυκτέρευση, λόγω της μικρής διάρκειας παραμονής των επισκεπτών.

- H δαπάνη ανά επίσκεψη παρουσίασε αύξηση +1,9%, η δαπάνη ανά διανυκτέρευση +1,1% και η μέση διάρκεια παραμονής +0,8%

Σε ό,τι αφορά τη μέση δαπάνη ανά επίσκεψη στις 13 Περιφέρειες της χώρας το 2017 διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στα 458 ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 1,9% σε σχέση με το 2016 (449 ευρώ). H μέγιστη τιμή των 678 ευρώ, καταγράφεται στην Περιφέρεια Κρήτης, έχοντας σημειώσει ωστόσο οριακή πτώση σε σύγκριση με το 2016, στα 682 ευρώ. Σε επίπεδα πάνω από το μέσο όρο της χώρας διαμορφώθηκε και η δαπάνη ανά επίσκεψη στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με 626 ευρώ (έναντι 600 ευρώ το 2016) και ακολούθησε η Περιφέρεια Ιονίων νήσων με 598 ευρώ (έναντι 612 ευρώ το 2016).