Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου Πάρου στις 4/9/2018

Την Τρίτη 4/9/2018 συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Πάρου στην αίθουσα συνεδριάσεών του στις 7 το απόγευμα, για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο:
Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Πάρου Β’ τριμήνου οικ. έτους 2018.
Εισηγητής: κ. Χαράλαμπος Μαλινδρέτος.

ΘΕΜΑ 2ο:
Συζήτηση για την απευθείας ανάθεση εκμίσθωσης ακινήτου στην Δ.Κ. Αγκαιριάς για εγκατάσταση ATΜ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος

ΘΕΜΑ 3ο:
Έγκριση 1ου και τελικού ΑΠΕ για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΜΑΡΩΝ».
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 4ο:
Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 140/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο «Έγκριση συνδιοργάνωσης επιστημονικού συνεδρίου του Δήμου Πάρου με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με θέμα «Φορείς διαχείρισης λιμένων Ελλάδος – Υπάρχουσα κατάσταση, προτάσεις βελτίωσης»».
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 5ο:
Έγκριση συνδιοργάνωσης του Δήμου Πάρου με το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού «Τεχνηντάρι» του 2ου φεστιβάλ παραδοσιακών χορών με τίτλο «Μουσικοχορευτικό Σταυροδρόμι».
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 6ο:
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πάρου στη διοργάνωση του 4ου κολυμβητικού διάπλου «Θυμάμαι το Σάμινα».
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 7ο:
Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμων μετά από επαναπροσδιορισμό σύνθεσης οφειλής.
Εισηγητής: κ. Χαράλαμπος Μαλινδρέτος.

ΘΕΜΑ 8ο:
Διάθεση η μη της αίθουσας στο Αλιευτικό Καταφύγιο Νάουσας για την εκδήλωση Καπετανέικα του Κώστα Γουζέλη στο πλαίσιο της συμμετοχής του Δήμου Πάρου στη συνδιοργάνωση εκδήλωσης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος

ΘΕΜΑ 9ο:
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Αναβάθμιση λογισμικού και υποστήριξη εφαρμογών».
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 10ο:

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων».
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 11ο:
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Προμήθεια πιλλαρς».
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 12ο:
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Αποκατάσταση λιθοδομών οδικού δικτύου».
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 13ο:
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Προμήθεια εξοπλισμού και υλικών πυρόσβεσης».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.

ΘΕΜΑ 14ο:
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Προμήθεια α) λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού β) ηλεκτρολογικού υλικού για την συντήρηση και επισκευή φωτιστικών σωμάτων».
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 15ο:
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Μεταφορά κάδων απορριμμάτων από το εσωτερικό τμήμα οικισμού Λευκών».
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 16ο:
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΡΕΙΘΡΩΝ ΚΑΙ ΧΑΝΔΑΚΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ – ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ - ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 17ο:
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΡΕΙΘΡΩΝ ΚΑΙ ΧΑΝΔΑΚΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Κ. ΛΕΥΚΩΝ - Τ.Κ. ΚΩΣΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 18ο:
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΡΕΙΘΡΩΝ ΚΑΙ ΧΑΝΔΑΚΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Κ. ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018».
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 19ο:
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΡΕΙΘΡΩΝ ΚΑΙ ΧΑΝΔΑΚΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Κ. ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018».
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 20ο:
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Προμήθεια υλικών οδοσήμανσης».
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 21ο:
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Προμήθεια μεταλλικών ραφιών».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 22ο:
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Παρεχόμενες υπηρεσίες στα κοιμητήρια Δήμου Πάρου».
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 23ο:
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Δημιουργία – ανάπτυξη ιστοσελίδων διαβούλευσης και υπηρεσιών Δήμου Πάρου».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 24ο:
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Συντήρηση Η/Μ εξοπλισμού ΕΠΑΛ».
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 25ο:
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Προμήθεια μοκετών Δημαρχείου».
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.