Συνεδρίαση ΔΕΥΑΠ στις 5/9/2018

Η ΔΕΥΑΠ συνεδριάζει την Τετάρτη 5/9/2018 στις 11 το πρωί στην αίθουσα συνεδριάσεών της στον επαρχιακό δρόμο Παροικιάς – Καμαρών, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο: Έγκριση ισολογισμού και προσαρτήματος οικονομικού έτους 2017.

Θέμα 2ο: Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων».

Θέμα 3ο: Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υδραγωγείου βαρέως τύπου χωρητικότητας 800 κ.μ. στη θέση Καμπί Δ.Κ. Αγκαιριάς».

Θέμα 4ο: Ανανέωση μίσθωσης γεώτρησης ιδιοκτησίας κ.κ. Τριβυζά Νικολάου του Ιωάννη και Τριβυζά Νικολάου του Στυλιανού.