Αποζημίωση αγροτών για την πυρκαγιά στην Πάρο

Ο ΕΛ.ΓΑ. καλεί όλους όσοι υπέστησαν ζημιά στη φυτική παραγωγή τους από την πυρκαγιά που έγινε στις 1, 2 και 3/8/2018 στη δημοτική κοινότητα Αγκαιριάς, στη δημοτική κοινότητα Πάρου και στην τοπική κοινότητα Λευκών, δήμου Πάρου, να υποβάλλουν αίτημα οικονομικής ενίσχυσης στον ανταποκριτή ΕΛ.ΓΑ. Πάρου έως και τη Παρασκευή 17/8/18.

Κατώτατα στρεμματικά όρια είναι:
- σιτηρά και αμπέλια: 1 στρέμμα κατά αυτοτελές αγροτεμάχιο με ζημιά μισό στρέμμα
- ελιές: σύνολο κατεχομένων δέντρων 20, ελάχιστος αριθμός ζημιωθέντων δέντρων: 10.