Συνεδρίαση ΚΔΕΠΑΠ στις 18/9/2018

kdepap.jpg

Συνεδριάζει η ΚΔΕΠΑΠ την Τρίτη 18/9/2018 στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου Πάρου στις μία το μεσημέρι, για τη συζήτηση λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης της υπ’ αριθ. 2675/2018 προκήρυξη της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. που αφορά στην πρόσληψη επτά ατόμων ΙΔΟΧ

Θέμα 2ο: Έγκριση προτεινόμενων τεκμηρίων για την Δημοτική Βιβλιοθήκη Πάρου «Γιάννης Γκίκας».