Όλα τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ Πάρου από 17 έως 23/9/2018

Τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ στο νησί μας από τη Δευτέρα 17/9 έως και την Κυριακή 23/9/2018 έχουν ως εξής:

Από Παροικιλα προς Μαράθι - Κώστο - Λεύκες - Πρόδρομο - Μάρμαρα - Μάρπησσα - Πίσω Λιβάδι - Λογαρά - Παραλία Πούντας - Χρυσή Ακτή - Δρυό

07.30*, 10.00*, 11.35, 12.10*, 14.15*, 16.10*, 18.00*, 20.00*

Aπό Δρυό προς Χρυσή Ακτή - Παραλία Πούντας - Λογαρά - Πίσω Λιβάδι - Μάρπησσα - Μάρμαρα - Πρόδρομο - Λεύκες - Κώστο - Μαράθι - Παροικιά

07.25 από Μάρπησσα, 08.55*, 11.00*, 13.15*, 15.10*, 17.25*, 19.00*

* Από / Προς Άσπρο Χωριό

Από Παροικιά προς Νάουσα

07.25*, 09.00, 09.30, 10.00, 10.40, 11.15*, 11.45, 12.10, 12.30, 13.30*, 14.15, 15.30, 16.10, 17.30, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00, 23.10

Από Νάουσα προς Παροικιά

07.40, 08.10*, 09.30, 10.30, 11.05, 11.45*, 12.30, 13.30*, 14.05, 14.30, 15.30, 16.30, 17.05, 17.30, 18.30, 19.05, 19.30, 20.30, 21.05, 21.30, 23.00

* Μέσω Καμαρών

Από Παροικιά προς Αλυκή

07.10, 08.45, 11.00, 12.10, 13.30, 14.10^, 16.10^, 18.00, 20.10^, 22.10^, 23.10^

Από Αλυκή προς Παροικιά

07.40>, 09.10>, 11.20, (12.30 μόνο Σαββατοκύριακο), 13.50, 14.40, 16.40, 18.20, 20.40, 22.40, 23.40

* Mέσω Βουτάκου - Πούντας

^ Mέσω Πούντας - Βουτάκου

Από Παροικιά προς Πούντα (Αντίπαρος)

07.30, 09.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.30, 14.10, 15.10, 16.10, 17.10, 18.10, 20.10, 22.10, 23.10

Από Πούντα (Αντίπαρος) προς Παροικιά

07.50, 09.25, 10.25, 11.25, 12.25>, 14.25*, 15.25, 16.25*, 17.25, 18.25, 20.25*, 22.25*, 23.25*

* Mέσω Βουτάκου - Αλυκής

^ Mέσω Αλυκής - Βουτάκου

> Mέσω Βουτάκου

Από Παροικιά προς Νάουσα - Πρόδρομο - Μάρπησσα - Πίσω Λιβάδι - Λογαρά - Παραλία Πούντας - Χρυσή Ακτή - Δρυό

09.30, 10.40, 11.45, 12.30, 13.30*, 15.30, 17.30, 19.30, 23.10

Από Νάουσα προς Δρυό

09.50, 11.00, 12.10, 12.50, 13.50, 15.50, 17.50, 19.50, 23.30

Από Δρυό προς Νάουσα - Παροικιά

07.05, 10.30, 11.50, 12.50, 13.30, 16.30, 18.30, 20.30

Από Παροικιά προς Βουτάκο

07.10, 08.45, 10.20, 12.10, 13.30, 14.10, 16.10, 20.10, 22.10, 23.10

Από Βουτάκο προς Παροικιά

07.50, 09.15, 12.35, 14.35, 16.35, 20.35, 22.35, 23.35

Από Άσπρο Χωριό προς Λεύκες - Παροικιά

08.55, 11.00, 13.15, 14.55, 17.25, 19.00

Από Άσπρο Χωριό προς Νάουσα - Παροικιά

07.05

Από Παροικιά προς Άσπρο Χωριό

07.30, 10.00, 12.10, 14.15, 16.10, 18.00, 20.00

Από Αγκαιριά προς Παροικιά

07.35>, 09.05>, 11.25, (12.35 μόνο Σαββατοκύριακο), 13.55, 14.45, 16.45, 18.25, 20.45, 22.45, 23.45

Από Παροικιά προς Αγκαιριά

07.10, 08.45, 11.00, 12.10, 13.30, 14.10^, 16.10^, 18.00, 20.10^, 22.10^, 23.10^

* Mέσω Βουτάκου - Πούντας

^ Mέσω Πούντας - Βουτάκου

Από Κώστο προς Παροικιά

07.40, 09.30, 11.30, 13.50, 15.40, 17.55, 19.30

Από Κώστο προς Δρυό

07.45*, 10.15*, 11.50, 12.25*, 14.30*, 16.30*, 18.15*, 20.15*

* Άσπρο Χωριό

Από Νάουσα προς Κώστο

11.45

Από Πρόδρομο προς Λεύκες - Παροικιά

07.30, 09.20, 11.20, 13.40, 15.25, 17.45, 19.15

Από Πρόδρομο προς Νάουσα - Παροικιά

07.30, 10.50, 12.10, 13.10, 13.50, 16.50, 18.50, 20.50

Από Πρόδρομο προς Δρυό

07.55, 10.05,10.25, 11.15, 12.05, 12.35, 14.05, 14.35, 16.05, 16.30, 18.05, 18.25, 20.05, 20.25, 23.40

Από Μάρμαρα προς Λεύκες - Παροικιά

07.30, 09.20, 11.15, 13.35, 15.20, 17.45, 19.15

Από Μάρμαρα προς Νάουσα - Παροικιά

07.25

Από Μάρμαρα προς Δρυό

08.00, 10.30, 11.10, 12.05, 12.40, 14.45, 16.40, 18.30, 20.30

Από Μάρπησσα προς Λεύκες - Παροικιά

07.25, 09.15, 11.10, 13.30, 15.20, 17.40, 19.10

Από Μάρπησσα προς Νάουσα - Παροικιά

07.25, 10.45, 12.05, 13.05, 13.45, 16.45, 18.45, 20.45

Από Μάρπησσα προς Δρυό

07.55, 10.05, 10.25, 11.15, 12.05, 12.35, 14.05, 14.35, 16.05, 16.30, 18.05, 18.25, 20.05, 20.25, 23.40

Από Πίσω Λιβάδι προς Λεύκες - Παροικιά

09.10, 11.10, 13.30, 15.20, 17.40, 19.10

Από Πίσω Λιβάδι προς Νάουσα - Παροικιά

07.20, 09.05, 10.40, 12.00, 13.00, 13.40, 16.40, 18.40, 20.40

Από Πίσω Λιβάδι προς Δρυό

08.00, 10.10, 10.30, 11.20, 12.10, 12.40, 14.10, 14.45, 16.10, 16.40, 17.10, 18.10, 18.35, 20.10, 20.35, 23.45

Από Λογαρά προς Λεύκες - Παροικιά

09.10, 11.10, 13.30, 15.20, 17.40, 19.10

Από Λογαρά προς Νάουσα - Παροικιά

07.20, 09.05, 10.40, 12.00, 13.00, 13.40, 16.40, 18.40, 20.40

Από Λογαρά προς Δρυό

08.00, 10.10, 10.30, 11.20, 12.10, 12.40, 14.10, 14.45, 16.10, 16.40, 17.10, 18.10, 18.35, 20.10, 20.35, 23.45

Από Παρασπόρο προς Παροικιά

07.55, 09.30, 10.30, 11.30,12.45, 13.55, 14.55, 15.30, 16.55, 17.30, 18.30, 19.30, 20.55, 22.55, 23.55

Από Παροικιά προς Παρασπόρο

07.10, 07.30, 09.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 14.10, 15.10, 16.10, 17.10, 18.10, 19.10, 20.10, 22.10, 23.10

Από Πεταλούδες προς Παροικιά

07.45, 08.55, 11.35, (12.40 μόνο Σαββατοκύριακο), 13.50, 14.50, 16.50, 18.35, 20.50, 22.50, 23.50

Από Παροικιά προς Πεταλούδες

07.10, 08.45, 11.00, 12.10, 13.30, 14.10, 16.10, 18.00, 20.10, 22.10, 23.10

Από Παροικιά προς Αεροδρόμιο

07.10, 08.45, 10.20, 13.30, 16.15

Από Πούντα προς Αεροδρόμιο

10.35, 13.45, 16.30

Από Αεροδρόμιο Πούντα - Παροικιά

09.00, 11.25, 14.30, 17.15

Από Λεύκες προς Παροικιά

07.35, 09.25, 11.20, 13.45, 15.30, 17.50, 19.25

Από Λεύκες προς Δρυό

07.50*, 10.20*, 11.55, 12.30*, 14.30*, 16.30*, 18.20*, 20.20*

* Από / Προς Άσπρο Χωριό

Από Νάουσα προς Λεύκες

11.45

Από Χρυσή Ακτή προς Λεύκες - Παροικιά

09.00, 11.00, 13.20, 15.10, 17.30, 19.00

Από Χρυσή Ακτή προς Νάουσα - Παροικιά

07.10, 10.30,11.50, 12.50,13.30, 16.30, 18.30, 20.30

Από Παραλία Πούντας προς Λεύκες - Παροικιά

09.05, 11.05, 13.25, 15.15, 17.35, 19.05

Από Παραλία Πούντας προς Νάουσα - Παροικιά

07.15, 10.35, 11.55, 12.55, 13.35, 16.35, 18.35, 20.35

Από Νάουσα προς Σάντα Μαρία

11.00, 12.30, 13.30, 15.15, 17.30

Από Σάντα Μαρία προς Νάουσα

11.15, 12.45, 13.45, 15.30, 17.45

Από Νάουσα προς Κολυμπήθρες

10.30, 13.30, 15.00, 16.45

Από Κολυμπήθρες προς Νάουσα

10.40, 15.10, 16.55.