Δρομολόγια φέρι μπόουτ

Από την κοινοπραξία φέρι μπόουτ που δραστηριοποιείται στη γραμμή Πούντας Πάρου – Αντιπάρου, ανακοινώθηκαν τα δρομολόγια από 21 έως 30/9/2018.

Από Αντίπαρο

07:00 – 07:45 – 08:15 – 08:45 – 09:15 - 09:45 – 10:15 – 10:45 – 11:15 – 11:45 - 12:15 – 12:45 – 13:15 – 13:45 – 14:15 - 14:45 – 15:15 – 15:45 – 16:15 – 16:45 - 17:15 – 17:45 – 18:15 – 19:15 – 20:15 - 21:15 – 22:15 – 23:15 – 00:15

Από Πούντα

07:15 – 08:00 – 08:30 – 09:00 – 09:30 - 10:00 – 10:30 – 11:00 – 11:30 – 12:00 - 12:30 – 13:00 – 13:30 – 14:00 –14:30 - 15:00 – 15:30 – 16:00 – 16:30 –17:00 - 17:30 – 18:00 – 18:30 – 19:30 – 20:30 - 21:30 – 22:30 – 23:30 – 00:30.