Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου στις 19/9/2018

Την Τετάρτη 19/9/2018 και ώρα 19.00 συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Αντιπάρου στο κτίριο ΚΕΠ για τη λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση της Β’ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για εξαίρεση αιγιαλών για ειδικούς λόγους από διαδικασίες που αφορούν απλή χρήση τους, με βάση σχετικό έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών

3. Αιτήματα πολιτών.