Συνεδρίαση δημοτικής κοινότητας Νάουσας στις 21/9/2018

Η δημοτική κοινότητα Νάουσας συνεδριάζει την Παρασκευή 21/9/2018 στις 9 το πρωί, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

1. Προκήρυξη διαγωνισμού για εύρεση αποθήκης Δημοτικής Κοινότητας Νάουσας.

2. Αίτημα Σκιαδά Μαρίας για κοπή δέντρων.