Επιστημονικό συνέδριο στην Πάρο για τους λιμένες (21-22/9/2018)

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και ο Δήμος Πάρου διοργανώνουν το Επιστημονικό Συνέδριο ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ.

Θα πραγματοποιηθεί στην Πάρο στις 21 και 22 Σεπτεμβρίου 2018 στην αίθουσα Εκδηλώσεων του 1ου Επαγγελματικού Λυκείου Πάρου στο Λιαροκόπι Παροικιάς.

Το υπάρχον σήμερα στην χώρα σύστημα φορέων διαχειρίσεως των λιμένων της, όπως και εποπτείας του, χαρακτηρίζεται σε, γενικές γραμμές, ως γραφειοκρατικό και αντιαναπτυξιακό. Υπάρχουν Οργανισμοί Λιμένων και ολιγάριθμοι Λ.Τ., που λειτουργούν ικανοποιητικά έως επιτυχημένα, όμως η γενική εικόνα είναι μέτρια. Οι φορείς εποπτείας (Ανεξάρτητες και Δημόσιες Αρχές, Υπουργεία) αποτελούν πολλές φορές τροχοπέδη στην ανάπτυξη των λιμένων μας με αλληλοκαλυπτόμενες και πολύ συχνά αλληλοσυγκρουόμενες αρμοδιότητες.

Κρίθηκε συνεπώς επίκαιρο και σκόπιμο να οργανωθεί το παρόν Πανελλήνιο επιστημονικό συνέδριο, το οποίο σκοπεύει στην εξέταση του συστήματος διαχειρίσεως και εποπτείας των λιμένων μας με ένα επιστημονικό τρόπο, μακράν των ωραιοποιημένων λόγων.

Απευθύνεται σε ερευνητές, μελετητές, ΑΕΙ, δημόσιους φορείς, ΟΤΑ, Λιμενικά Γραφεία, Κρατικά Λιμενικά Ταμεία, Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία, Οργανισμούς Λιμένων, Εποπτεύοντα Υπουργεία, Ανεξάρτητες και Δημόσιες Αρχές που ενδιαφέρονται και ασχολούνται με την εκμετάλλευση και διαχείριση λιμένων, τους οποίους και προσκαλεί να παρουσιάσουν το έργο και τις εμπειρίες τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ