"Φωνή της Πάρου" (21/9/2018)

Διαβάστε σήμερα, Παρασκευή, 21/9/2018 τη “Φωνή της Πάρου”, που κυκλοφορεί με 5000 φ. σε 60+ σημεία της Πάρου και της Αντιπάρου