Συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής δήμου Πάρου στις 28/9/2018

Την Παρασκευή 28/9/2018 συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή δήμου Πάρου στις 12.30 το μεσημέρι, στο δημοτικό κατάστημα για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο Έκτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2018

Θέμα 2ο Συγκρότηση επιτροπής για τη διεξαγωγή διαγωνισμού για το έργο: «Επισκευή –Συντήρηση σχολικών κτηρίων και αυλείων χώρων»

Θέμα 3ο Συγκρότηση επιτροπής για τη διεξαγωγή διαγωνισμού για το έργο: «Επισκευές-συντηρήσεις σχολικών κτιρίων έτους 2018»

Θέμα 4ο Έγκριση 1ου πρακτικού ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Κατασκευή γηπέδου πετοσφαίρισης και καλαθοσφαίρισης στον Κώστο Πάρου»

Θέμα 5ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί των με αρ. πρ.17919/17-11-2017 και 17938/17-011-2017 ενστάσεων κατά του πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής διαγωνισμού για τη μελέτη «Μελέτη 2ου γυμνασίου Παροικίας»

Θέμα 6ο Έγκριση μελέτης, προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού και καθορισμός όρων διαγωνισμού για την: «Παροχή υπηρεσιών για τη φόρτωση και μεταφορά μπαζών - φυτικών υπολειμμάτων και ογκωδών αντικειμένων»

Θέμα 7ο Ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικονομικού έτους 2018 του Κληροδοτήματος Παναγιώτη Κουτρέλη

Θέμα 8ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την άσκηση προσφυγών, κατά αποφάσεων του Λιμενάρχη Πάρου περί επιβολής προστίμων.