Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου Πάρου, στις 4/10/2018

Tακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Πάρου, την Τετάρτη 3/10.2017 και ώρα 19.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο:

Έλεγχος και έγκριση οικονομικού απολογισμού, ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικού έτους από 1-1-2017 έως 31-12-2017 Δήμου Πάρου.

Εισηγητής: Δήμαρχος, Μάρκος Κωβαίος.