Δρομολόγια Αντιπάρου - Πούντας από 1η έως 20/10/2018

Τα δρομολόγια φέρι-μπόουτ από Αντίπαρο προς Πούντα και αντίστροφα, θα έχουν από 1η έως 20 Οκτωβρίου 2018 ως εξής:

Από Αντίπαρο

07:00 – 07:45 – 08:15 – 08:45 – 09:15 – 09:45 – 10:15 – 10:45 - 11:15 – 11:45 – 12:15 – 12:45 – 13:15 – 13:45 – 14:15 – 14:45 15:15 – 15:45 – 16:15 – 17:15 – 18:15 – 19:15 – 20:15 – 22:15 – 23:15 – 00:15

Από Πούντα

07:15 – 08:00 – 08:30 – 09:00 – 09:30 – 10:00 – 10:30 – 11:00 - 11:30 – 12:00 – 12:30 – 13:00 – 13:30 – 14:00 – 14:30 – 15:00 15:30 – 16:00 – 16:30 – 17:30 – 18:30 – 19:30 – 20:30 – 22:30 – 23:30 – 00:30.