Συνεδρίαση ΚΕΔΑ στις 7/9/2018

Την Παρασκευή 7/9/2018 και ώρα 17:00 συνεδριάζει στο γραφείο η Κ.Ε.Δ.Α. στο Κάστρο Αντιπάρου, με τα παρακάτω θέματα:

Έγκριση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών  για προμήθεια  φορητής κάμερας τηλεδιάσκεψης

Έγκριση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια  ενημερωτικών εντύπων για το λαογραφικό μουσείο  

Έγκριση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για ανανέωση συμβολαίου συντήρησης και υποστήριξης, που αφορά την εφαρμογή A for Antiparos.

Έγκριση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών  για προμήθεια  ειδών καθαριότητας

Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων.