Απάντηση του αντιδημάρχου Μ. Μαλαματένιου σχετικά με το δημοσίευμά μας για τα pillars στη Νάουσα

«Σε συνέχεια δημοσιευμάτων που αφορούν την ύδρευση των σκαφών στο αγκυροβόλιο της Νάουσας, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι ο έλεγχος από τους υπαλλήλους του Δήμου και εμένα προσωπικά είναι συνεχής και σε καμία περίπτωση δεν γίνεται ανεξέλεγκτη κατανάλωση. 

Τα σκάφη που είναι αγκυροβολημένα είναι καταγεγραμμένα και όποια κατανάλωση εκ μέρους τους σε νερό και ρεύμα χρεώνεται βάσει των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (αρ. 171/2017 & 236/2018), στις οποίες καθορίζονται σαφώς τα τέλη ύδρευσης και ηλεκτροφωτισμού.

Για την ύδρευση υπάρχουν δέκα (10) συσκευές παροχής νερού παλαιού τύπου στις οποίες η πληρωμή γίνεται με χρήση κάρτας POS ή μέσω τραπεζικής κατάθεσης και πέντε (5) συσκευές νέας τεχνολογίας στις οποίες η πληρωμή γίνεται με προπληρωμένες κάρτες.

Μόλις τη προηγούμενη εβδομάδα μετά από επιτόπιο έλεγχο η τεχνική υπηρεσία διέκοψε τη παροχή νερού σε τουριστικό σκάφος που τροφοδοτούσε με μη σύννομο τρόπο τις δεξαμενές του. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου προκειμένου να επιτραπεί η σωστή και σύννομη λειτουργία των συσκευών παροχής (pillars) καθώς και να διασφαλιστούν τα έσοδα του Δήμου που προκύπτουν από αυτή».