Συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής δήμου Πάρου στις 11/9/2018

Την Τρίτη 11/9/2018 συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή δήμου Πάρου στις 12.30 το μεσημέρι, στο δημοτικό κατάστημα Παροικιάς, για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο Αναπροσαρμογή ή με τελών-φόρων και εισφορών του Δήμου Πάρου έτους 2019

Θέμα 2ο Καθορισμός όρων και προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Επισκευή-συντήρηση σχολικών κτιρίων και αυλείων χώρων»

Θέμα 3ο Καθορισμός όρων και προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Επισκευές-συντηρήσεις σχολικών κτιρίων έτους 2018»

Θέμα 4ο Συγκρότηση επιτροπής για τη διεξαγωγή διαγωνισμού για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις δημοτικού οδικού δικτύου»

Θέμα 5ο Καθορισμός όρων και προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τη δημόσια σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Λειτουργία Δημοτικών Κοιμητηρίων Πάρου»

Θέμα 6ο Έγκριση του από 31-08-2018 Πρακτικού Νο3 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης των προσωρινών αναδόχων) συνοπτικού διαγωνισμού για τη δημόσια σύμβαση προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια οχημάτων για την εξυπηρέτηση των συνεργείων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάρου»

Θέμα 7ο Έγκριση του από 21-08-2018 Πρακτικού Νο2 (αποσφράγιση και έλεγχος των οικονομικών προσφορών) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού (ΟΜΑΔΑ Α’)», (α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 52354)

Θέμα 8ο Έγκριση του από 21-08-2018 Πρακτικού Νο2 (αποσφράγιση και έλεγχος των οικονομικών προσφορών) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού (ΟΜΑΔΑ Γ’)», (α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 52356)

Θέμα 9ο Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου των Νομικών Προσώπων του Δήμου Πάρου»

Θέμα 10ο Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια αργού υλικού (3 Άλφα) για συντηρήσεις δρόμων του Δήμου Πάρου»

Θέμα 11ο Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Καταλληλότητας προσφερόμενων ακινήτων για τη μίσθωση ακινήτου προς χρήση χώρου στάθμευσης οχημάτων στη Δημοτική Κοινότητα Μάρπησσας

Θέμα 12ο Έγκριση πρακτικών της δημόσιας, πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου προς χρήση χώρου στάθμευσης οχημάτων στη Δημοτική Κοινότητα Πάρου

Θέμα 13ο Έγκριση πρακτικών της δημόσιας, πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου προς χρήση χώρου στάθμευσης οχημάτων στη Δημοτική Κοινότητα Αγκαιριάς Πάρου

Θέμα 14ο Έγκριση καταβολής αποζημίωσης μηνός Αυγούστου 2018 στον «Τσούπρο Δαϋίδ-Χαρίλαο του Νικολάου» για την εργασία «Παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση και κλαδονομή δημοτικών πάρκων του Δήμου Πάρου»

Θέμα 15ο Ανάκληση της υπ’ αρίθμ. 24/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πάρου

Θέμα 16ο Επαναπροκήρυξη δημόσιας πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου το οποίο βρίσκεται στη θέση «Κακάπετρα-Αμμουδάρες» της Δημοτικής Κοινότητας Πάρου κατόπιν της υπ’ αρίθμ. 46817/09-08-2018 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

Θέμα 17ο Αποδοχή δωρεάς του Σάρδη Γεωργίου στο Δήμο Πάρου.