Ανακοίνωση για την τοποθέτηση σχολικών ψυχολόγων στην Πάρο

«ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το 2019 κατέφθασε με ευχάριστα νέα για την Πρωτοβάθμια Σχολική μας Κοινότητα. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, κ. Κώστα Γαβρόγλου, καθορίστηκαν ομάδες σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στις οποίες θα τοποθετηθεί ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό του κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων για το έτος 2018-2019.

Καθοριστικές ήταν οι ενέργειες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων, η οποία πέτυχε την ένταξη πέντε σχολείων της Πάρου στις ομάδες που θα διαθέτουν σχολικό ψυχολόγο. Αξίζει να σημειωθεί ότι, επειδή αρχικά η υπουργική απόφαση δεν λάμβανε υπόψη τη νησιωτικότητα, ζητήθηκε η εξαίρεση των σχολικών μας μονάδων από τα καθορισμένα κριτήρια και η ένταξή τους στους πίνακες με τις προτεινόμενες ομάδες για την τοποθέτηση ψυχολόγων κλάδου ΠΕ23.

Η Πάρος εντάσσεται στην ομάδα 238 με τα Σχολεία: 1ο και 2ο Δημοτικό Παροικίας, και τα Δημοτικά Αγκαιριάς, Αρχιλόχου-Μάρπησσας και Νάουσας.

Η ένταξη υπηρεσιών ψυχολογικής στήριξης στην εκπαιδευτική διαδικασία και των δύο βαθμίδων από το Υπουργείο Παιδείας αποτελεί πάγιο αίτημα της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Πάρου.

Εμείς οι Γονείς, θεωρώντας ότι ο διορισμός σχολικού ψυχολόγου θα βοηθήσει με επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο τα παιδιά στην αντιμετώπιση δυσάρεστων καταστάσεων, ευχαριστούμε όλους όσοι συνέβαλαν στην επίτευξη της ρύθμισης αυτής και ευχόμαστε την στήριξη και την επέκτασή της σε όλα τα σχολεία».