Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου Πάρου στις 15/1/2019

Την Τρίτη 15/1/2019 θα συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο Πάρου στην αίθουσά του στις 7 το απόγευμα, για τη λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Πινάκων Στοχοθεσίας Δήμου Πάρου & Νομικών Προσώπων έτους 2019.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.