Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη θέση του προέδρου στο Κ.Υ. Πάρου

Η 2η ΥΠΕ δημοσίευσε την πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη θέση του προέδρου για το Κ.Υ. Πάρου. Αναλυτικά η πρόσκληση ΕΔΩ