Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου στις 15/2/2019

Το δημοτικό συμβούλιο Αντιπάρου θα συνεδριάσει την Παρασκευή 15/2/2019 στις 7 το απόγευμα στο κτίριο του ΚΕΠ για τη λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση προϋπολογισμού ΚΕΔΑ οικονομικού έτους 2019

2. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα

3. Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στην Γ’ πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου στον Άξονα Προτεραιότητας 1 “Αστική Αναζωογόνηση 2018” του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου»

4. Λήψη απόφασης για άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος και ορισμός των εξουσιοδοτημένων οργάνων του Δήμου για την κίνηση του λογαριασμού

5. Λήψη απόφασης για παράταση συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου “Κατασκευή χώρου στάθμευσης Δήμου Αντιπάρου” για χρονικό διάστημα δύο μηνών