Επιστολή ΕΚΤΕΡ Α.Ε. στη "Φωνή της Πάρου"

Διαβάστε στη «Φωνή της Πάρου», την Παρασκευή, 22/2/2019 την επιστολή-απάντηση της ΕΚΤΕΡ Α.Ε., σχετικά με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας στην περιοχή Κολυμπήθρες.