Μας νίκησε η ίωση…

Μία ομαδική ίωση για τους ανθρώπους της έντυπης «Φωνή της Πάρου» (που ο ένας κολλούσε τον άλλο, ανά 24 ώρες…), έχει ως αποτέλεσμα να μην είμαστε σε θέση να κυκλοφορήσουμε το φ. για την Παρασκευή 1η Μαρτίου 2019.