Παριανές Μνήμες: Υπηρεσιακοί πρόεδροι Κοινοτήτων το 1974

«Με απόφαση της Κυβερνήσεως Εθνικής Ενότητος

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

Επανέρχονται τα εκλεγμένα Κοινοτικά Συμβούλια

ΕΠΑΥΘΗΣΑΝ ΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ Γ.Σ. ΠΑΡΟΥ

Θα αντικατασταθούν ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου. Δικαστικοί και Δάσκαλοι οι νέοι πρόεδροι των Κοινοτήτων. Οι εκλεγμένοι Πρόεδροι επανέρχονται ως Αντιπρόεδροι στα Κοινοτικά Συμβούλια.

Ανταποκρινόμενη στο καθολικό αίτημα της μεγάλης πλειοψηφίας του Ελληνικού λαού, η Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητος του κ. Κωνσταντίνου Καραμανλή, επαναφέρει με μια σειρά ριζοσπαστικών μέτρων την δημοκρατική νομιμότητα στο σύνολο των λειτουργιών του κράτους. Από τα κυβερνητικά μέτρα, τα ουσιαστικότερα για την αποκατάσταση της δημοκρατικής νομιμότητας, είναι χωρίς αμφιβολία η επαναφορά των αιρετών δημάρχων και κοινοταρχών.

Από το πρωί της 18ης Σεπτεμβρίου με την δημοσίευση στο υπ’ αριθ. 250/ 17-9-1974 φύλλο της εφημερίδος της κυβερνήσεως (τεύχος Α’) του υπ’ αριθ. 51 Νομοθετικού Διατάγματος για την επαναφορά της νομιμότητας στους δήμους και στις κοινότητες, θεωρούνται απολυθέντες, αυτοδικαίως, οι διορισμένοι δήμαρχοι και κοινοτάρχες της δικτατορίας και επαναφέρονται επίσης αυτοδικαίως τα μέλη των αιρετών δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων, που υπηρετούσαν προ της δικτατορίας, καθώς και οι πρόεδροι κοινοτήτων που αποκαθίστανται ως αντιδήμαρχοι και αντιπρόεδροι των συμβουλίων.

Προκειμένου να επανέλθουν στις θέσεις των οι αιρετοί πρόεδροι και σύμβουλοι των διαφόρων κοινοτήτων Πάρου και Αντιπάρου, υπέβαλαν στη Νομαρχία Κυκλάδων εντός 10ημέρου από της δημοσιεύσεως του αναφερθέντος Νομοθετικού Διατάγματος, υπεύθυνες δηλώσεις περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος ότι δεν υπάγονται στις εξαιρέσεις επαναφοράς των. Τις δηλώσεις αυτές θα τις εξετάσει η συσταθείσα προς τούτο αρμόδια επιτροπή από δικαστικούς και τον διευθυντή της Νομαρχίας, προκειμένου ο Νομάρχης Κυκλάδων να αποφασίσει για τη σύνθεση των κοινοτικών συμβουλίων, εκδίδοντας τη σχετική απόφαση που θα κοινοποιήση στο υπουργείο Εσωτερικών. Το σχετικό νομοσχέδιο αποκλείει πάντως την συμμετοχή στα κοινοτικά συμβούλια αυτών που έλαβαν διάφορα άλλα αξιώματα κατά τη διάρκεια της επταετίας.

Εν τω μεταξύ σύμφωνα με το σχετικό Νομοθετικό Διάταγμα διορίσθηκαν οι πρόεδροι των διαφόρων κοινοτήτων της Πάρου και της Αντιπάρου, που είναι στο σύνολο τους δημόσιοι υπάλληλοι. Συγκεκριμένα διορίσθηκαν στην Παροικιά η δ. Χρυσαφούλα Δημητροπούλου (ειρηνοδίκης Πάρου). Είναι η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος Κοινότητας στο νησί μας. Στην Νάουσα ο κ. Γ. Τζανετής (δάσκαλος), στις Λεύκες ο κ. Α. Αλιπράντης (δάσκαλος), στον Αρχίλοχο ο κ. Γ. Νικολιδάκης (δάσκαλος), στην Μάρπησσα ο κ. Δ. Βαραγιάννης (δάσκαλος), στην Αγκαιριά ο κ. Σ. Δρέκος (δάσκαλος), στον Κώστο ο κ. Ι. Παραγιός (δάσκαλος) και στην Αντίπαρο ο επίσης δάσκαλος κ. Γ. Πελέκης.

Το βράδυ της 27ης Σεπτεμβρίου έληξε η προθεσμία  υποβολής των σχετικών δηλώσεων από τους ενδιαφερομένους να επανέλθουν στις θέσεις των προέδρους και συμβούλους των κοινοτήτων. Σύμφωνα με το εκδοθέν Νομοθετικό Διάταγμα τα Κοινοτικά Συμβούλια θα είναι για τις κοινότητες μέχρι 1.000 κατοίκους 5μελή, μέχρι 2.000 κατοίκους 7μελή και μέχρι 4.000 κατοίκους 9μελή. Από τα υπάρχοντα στοιχεία που έχουμε στη διάθεση μας μόνον η Κοινότητα Αγκαιριάς δεν έχει συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό (υπεβλήθηκαν 2 μόνον δηλώσεις) που σημαίνει ότι θα χρειαστεί η Νομαρχία να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του διορισμού των υπολοίπων. Τα κοινοτικά συμβούλια που η συγκρότηση τους θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο πρώτο 10ημερο του Οκτωβρίου, θα παραμείνουν μέχρι της προκηρύξεως των νέων δημοτικών εκλογών, που η διεξαγωγή τους υπολογίζεται για το καλοκαίρι του 1975.

Στους προέδρους των κοινοτήτων που προέρχονται αυτοδικαίως ως αντιπρόεδροι, θα καταβάλλεται και το ήμισυ των εξόδων παραστάσεως που λαμβάνει ο Πρόεδρος.

Οι εκλεγμένοι Πρόεδροι στις Κοινότητες Πάρου (Α. Μαρινόπουλος) και Αντιπάρου (Π. Γαρδέλης) είχαν παυθεί. Στην Πάρο, διορίσθηκαν διαδοχικά ο οδοντίατρος κ. Π. Δέρβος (Σεπτέμβριος 1967), ο κ. Θ. Μπιζάς ναυτικός πράκτορας (Ιανουάριος 1972 και για 37 ημέρες (13 Αυγούστου – 18 Σεπτεμβρίου 1974), ο κ. Ν. Βάγιας υπάλληλος της Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών. Στην Αντίπαρο, ο παυθείς πρόσφατα πρόεδρος κ. Δ. Πατέλης, είχε διορισθεί τον Ιανουάριο του 1972. Από τους διορισμένους προέδρους, ο κ. Θ. Μπιζάς υπέβαλε παραίτηση και οι κ.κ. Π. Δέρβος, Ν. Βάγιας, Δ. Πατέλης επαύθησαν. Στις υπόλοιπες κοινότητες, στην διάρκεια της 7ετίας στο αξίωμα του προέδρου παρέμειναν οι εκλεγμένοι από τις εκλογές της 5ης Ιουλίου του 1964».

Πηγές: «Φωνή της Πάρου» τεύχος 273 Σεπτέμβριος 1974

Χριστόδουλος Α. Μαούνης