Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου Πάρου στις 19/4/2019

Το δημοτικό συμβούλιο Πάρου θα συνεδριάσει την Παρασκευή 19/4/2019 στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου Πάρου, με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο:

Αναμόρφωση του πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2019 Δήμου Πάρου.

Εισηγητής: κ. Χαράλαμπος Μαλινδρέτος.

ΘΕΜΑ 2ο:

Έγκριση Α’ αναμόρφωσης προϋπολογισμού και πίνακα στοχοθεσίας της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. έτους 2019.

Εισηγητής: Δήμαρχος Πάρου κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 3ο:

Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμό 139/2013 απόφασης του Δ.Σ. Δήμου Πάρου που αφορά δωρεάν παραχώρηση δημοτικού χώρου στο ΝΟΠ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.

ΘΕΜΑ 4ο:

Ένταξη της ναυταθλητικής εγκατάστασης Δήμου Πάρου σε κατηγορία σύμφωνα με τον Ν. 4479/2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.

ΘΕΜΑ 5ο:

Έγκριση απολογισμού έτους 2018 του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Πάρου – Αντιπάρου.

Εισηγητής: Δήμαρχος Πάρου κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 6ο:

Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2019 του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Πάρου – Αντιπάρου.

Εισηγητής: Δήμαρχος Πάρου κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 7ο:

Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κών & Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την 13022/19-04-2018 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομμίας & Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ. Β΄/24-4-2018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ. 44173/24-8-2018 (ΦΕΚ 3656/τ. Β΄/27-8-2018) και ισχύει.

Εισηγητής: Δήμαρχος Πάρου κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 8ο:

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Πάρου και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, ευπρεπισμού και μικροσυντήρησης ηλεκτροφωτισμού λιμανιών Δήμου Πάρου για το έτος 2019.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΛΤ Πάρου – Αντιπάρου κ. Σταύρος Καραχάλιος.

ΘΕΜΑ 9ο:

Λήψη απόφασης για την ίδρυση τμήματος ένταξης στο Γυμνάσιο Αρχιλόχου Πάρου.

Εισηγητής: Πρόεδρος των Σχολικών Επιτροπών Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης κ. Χαράλαμπος Μαλινδρέτος.

ΘΕΜΑ 10ο:

Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 112/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Εισηγητής: Δήμαρχος Πάρου κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 11ο:

Λήψη απόφασης για την ανάθεση «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ» σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/16-06-2011).

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 12ο:

Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του ΝΠΔΔ, ΚΠΠΑ για το έτος 2019.

Εισηγητής: Πρόεδρος Κ.Π.Π.Α. κ. Μικές Λεοντής.

ΘΕΜΑ 13ο:

Αποδοχή ή μη πρακτικού συνεδρίασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών διαφορών.

Εισηγητής: κ. Χαράλαμπος Μαλινδρέτος.

ΘΕΜΑ 14ο:

Λήψη απόφασης για την έγκριση κατασκευής πέργκολας σε ρυμοτομούμενο χώρο στη θέση «παραλία Αγ. Δημητρίου» εντός του παραδοσιακού οικισμού Νάουσας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.

ΘΕΜΑ 15ο:

Επανεξέταση αιτήματος για διαμόρφωση δημοτικού χώρου στη θέση «Άγιοι Ανάργυροι» της Δ.Κ. Νάουσας Πάρου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Τριπολιτσιώτης.

ΘΕΜΑ 16ο:

Διαμόρφωση οδού στην περιοχή Τσερδάκια Δ/Κ Μάρπησσας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Τριπολιτσιώτης.

ΘΕΜΑ 17ο:

Λήψη απόφασης απαλλαγής από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής στον Πατέλη Δημήτριο του Αθανασίου.

Εισηγητής: κ. Χαράλαμπος Μαλινδρέτος.

ΘΕΜΑ 18ο:

Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα του Συλλόγου Καμαρών για την παραχώρηση της χρήσης πρώην Δημοτικού Σχολείου Καμαρών και του περιβάλλοντος χώρου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος

ΘΕΜΑ 19ο:

Έγκριση συνδιοργάνωσης του Δήμου Πάρου με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και την Ο.Χ.Ε. του διεθνούς τουρνουά Beach Handball στην Πάρο.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.

ΘΕΜΑ 20ο:

Συμμετοχή του Δήμου Πάρου στο 2ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Πάρου 2019 στο πλαίσιο προώθησης της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων.

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 21ο:

Επιχορηγήσεις Συλλόγων.

Εισηγητής: Δήμαρχος Πάρου κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 22ο:

Έγκριση προμήθειας 32 αναμνηστικών καλαθιών με τοπικά προϊόντα για τα κρουαζιερόπλοια που θα προσεγγίσουν την Πάρο το 2019.

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.