Συνεδρίαση ΔΕΥΑΠ στις 19/4/2019

Η ΔΕΥΑΠ θα συνεδριάσει την Παρασκευή 19/4/2019 στις 11 το πρωί, στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού Παροικιάς, για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο: Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών ύδρευσης – αποχέτευσης».

Θέμα 2ο: Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών για την αποκατάσταση βλαβών δικτύου Ύδρευσης».

Θέμα 3ο: Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την «Εκτέλεση χωματουργικών εργασιών με τη χρήση μηχανημάτων έργου για τις ανάγκες των δικτύων της Δ.Ε.Υ.Α.Π. έτους 2019».

Θέμα 4ο: Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια μεμβρανών αφαλάτωσης».

Θέμα 5ο: Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για την «Προμήθεια επαγγελματικών οχημάτων».

Θέμα 6ο: Ανανέωση μίσθωσης γεώτρησης ιδιοκτησίας κ.κ. Βιτζηλαίου Κυριακής και Βιτζηλαίου-Πορύχη Μαρίας.