Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου στις 19/4/2019

Το δημοτικό συμβούλιο Αντιπάρου θα συνεδριάσει την Παρασκευή 19/4/2019 στις 18.30 στο κτίριο του ΚΕΠ, για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού

2. Έγκριση επιχορήγησης και διάθεση πίστωσης Πολιτιστικών και Αθλητικών Συλλόγων.