Οι υποψήφιοι σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης Ν. Αιγαίου στην Π.Ε. Πάρου

Οι υποψήφιοι της Λαϊκής Συσπείρωσης Νότιου Αιγαίου για την Περιφερειακή Ενότητα Πάρου- Αντιπάρου είναι οι:

Αντωνίου Γεώργιος – Αντώνιος του Δαμιανού

Παντελαίου Άννα του Ιωάννη

Ροκονίδα Ηλέκτρα του Κωνσταντίνου