Συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής δήμου Πάρου στις 20/5/2019

Η οικονομική επιτροπή δήμου Πάρου θα συνεδριάσει τη Δευτέρα 20/5/2019 στις μία το μεσημέρι στο δημοτικό κατάστημα Παροικιάς, για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αρ. Α 193/2019 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Σύρου

Θέμα 2ο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εξεύρεση και αγορά ακινήτου για την κατασκευή καταφυγίου ζώων συντροφιάς.

Θέμα 3ο Έγκριση πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού για τη δημόσια σύμβαση προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια οχημάτων Δήμου Πάρου».

Θέμα 4ο Έγκριση πρακτικού Νο ΙΙΙ (αποσφράγιση και έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Διαχείριση και λειτουργία ΧΥΤΑ Πάρου Αντιπάρου», (α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 69756).

Θέμα 5ο Έγκριση πρακτικών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Πάρου», (α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 72436).