Διαγράμμιση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου ν. Πάρου

Υλοποιείται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου η εργολαβία «Διαγράμμιση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου ν. Πάρου (2018)», προϋπολογισμού 60.000 πλέον ΦΠΑ.

Έγινε διαγράμμιση διπλής αξονικής γραμμής και οριογραμμών εκατέρωθεν, πλάτους 12 εκατοστών, στις οδούς:

- Παροικιά (διασταύρωση προς Λεύκες) - Λεύκες - Όρμος πίσω Λιβάδι (όριο οικισμού), μέσω Μαραθίου, Αρχιλόχου και Μάρπησσας.

- Παροικιά (διασταύρωση προς Λεύκες) - Χριστός - Νάουσα (όριο οικισμού).

- Παροικιά - Πούντα (όριο οικισμού).

Θα πραγματοποιηθεί επιπλέον της μελέτης, με χρήση των απρόβλεπτων εξόδων, διπλή αξονική γραμμή στην οδό Παροικιά - Αγκαιριά.

Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας εβδομάδας.