Εξετάσεις στην Πάρο για άδεια οδήγησης τρακτέρ

1.jpg

Οι εξετάσεις για άδεια οδηγού γεωργικού ελκυστήρα, τύπου Α’, Β’ και πτυχίου χειριστού θα διεξαχθούν στις 25/06/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 στο γραφείο του τμήματος Αγροτικής Οικονομίας Πάρου.

Οι υποψήφιοι καλούνται να προσκομίσουν τα εξής (το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 24/06/2019):

- Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες

- Πιστοποιητικά ιατρικής εξέτασης από οφθαλμίατρο και παθολόγο (συμβεβλημένοι ιατροί)

- Φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου ή μοτοποδηλάτου (εφόσον υπάρχει)

- Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (2 όψεις)

- ΑΦΜ

- Ηλεκτρονικό παράβολο (15 ευρώ) – εκδίδεται από το ΚΕΠ Κωδικός:3783 και πληρώνεται στην τράπεζα

- Αποδεικτικό κατάθεσης (14,67 ευρώ) για έκδοση άδειας προς την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.