Ερώτηση προς συμπολίτευση και αντιπολίτευση δήμου Πάρου

Στις 9/7/2019 συνεδρίασε η οικονομική επιτροπή του δήμου Πάρου, με τέσσερα μέλη της απερχόμενης δημοτικής πλειοψηφίας (Κωβαίος, Δ. Σαρρή, Γ. Τριπολιτσιώτης και Ιω. Πετρόπουλος).

Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν (εκτός ημερήσιας διάταξης), ήταν και η έγκριση μετακίνησης αιρετών για τη συμμετοχή τους σε διημερίδα που αφορά το πρόγραμμα «Κλεισθένης» και θα πραγματοποιηθεί 11-12/7/2019 στην Αθήνα.

Η επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση μετακίνησης των αιρετών καθώς και τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης.

Το σκεπτικό της ερώτησής μας είναι το εξής.

Οι τέσσερις σύμβουλοι που αποφασίστηκε να μεταβούν για την παρακολούθηση της διημερίδας (σημειώνουμε ότι οι τρεις είναι νυν δημοτικοί σύμβουλοι, ενώ ο τέταρτος θα είναι αφού ορκιστεί τον Σεπτέμβριο), ανήκουν στον συνδυασμό της πλειοψηφίας, μετά την ορκωμοσία του το φθινόπωρο. Άρα για εμάς υπάρχουν δύο ερωτήματα:

α) Γιατί δεν υπάρχουν δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης για μία τόσο σημαντική διημερίδα. Κλήθηκαν, αλλά δεν υπήρξε απάντηση από πλευράς αντιπολίτευσης;

β) Ποια συναίνεση μπορεί να υπάρξει για σοβαρότερα ζητήματα (με αφορμή το 14-13 από πλευράς δημοτικών συμβούλων στο νέο δημοτικό συμβούλιο), όταν μ’ αυτή την απόφαση υπάρχει διαχωρισμός για μία αποστολή συμβούλων σε διημερίδα ενημέρωσης.

Τέλος, διαβάστε εδώ την απόφαση